Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

[4.3.3] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967

2013090312043
Bản danh sách các liệt sỹ mà phía Mỹ cho rằng thuộc trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam.
Bản danh sách liệt kê thông tin gồm: Họ tên – ngày tháng hy sinh – quê quán của 210 liệt sỹ thuộc trung đoàn 165, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967. Thông tin từ danh sách cho thấy hầu hết các liệt sỹ có quê quán ở miền Bắc Việt Nam, và có thể hy sinh tại 1 quân y viện của Quân GP MN.
Bản chụp cho thấy danh sách có 18 trang.
Link phần trước:
[4.3.2] Danh sách 210 liệt sỹ của trung đoàn 165 - Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam, hy sinh từ 11/5/1966 đến 9/1/1967
http://kyvatkhangchien.vnweblogs.com/post/36742/442582
Do trang danh sách có đoạn hơi mờ, nên thông tin có thể không chính xác.
Thông tin gồm: Số thứ tự - Họ và tên - Đơn vị - Ngày hy sinh - Quê quán

Ảnh chụp trang danh sách, từ số 39 đến số 50

alt

39 Đỗ Văn Được


02/07/1966
?? - Quốc Oai - Hà Tây
40 Vũ Văn Hiền (Hoặc Miền)
02/08/1966
Hưng Đạo - Tứ Kỳ - Hải Dương
41 Nguyễn Văn Hải


04/08/1966
Đông ??/ - Yên Phong - Hà Bắc
42 Vũ Duy Thanh


08/08/1966
?? - Gia Lương - Hà bắc
43 Trần Đình Thêu ?


28/07/1966
?? - Yên Phong - hà bắc
44 Nguyễn Văn Tiệp ?


28/07/1966
?? -Quế Võ -  Hà Bắc
45 Nguyễn Văn Hoa


06/08/1966
? - Quốc Oai - Hà Tây
46 Đặng Văn Nhật
E bộ
06/08/1966
? - Hồng Bàng - Hải Phòng
47 Phạm Đo
C? 18
06/08/1966
? - Đông Quan - Thái Bình
48 Nguyễn Văn Hấu (?)
d4
09/08/1966
Vân Hồng - Kim Anh - Vĩnh Phúc [Rongxanh chưa lục ra địa danh này]
49 Vũ Minh Khuê (?)
C? 23
12/08/1966
? - Phù Ninh  - Phú Thọ
50 Vũ Duy Khối
C? 17
12/08/1966
Dân Chủ - Duyên Hà - Thái Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét