Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

[3.28.4] Thư của bác Lê Trọng Vĩnh, đơn vị ở Tây Nguyên, gửi về cho bạn ở xóm Tiên Hưng - xã Thạch Quý - huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh, năm 1966

2014010102022.15
Thư của bác Lê Trọng Vĩnh, đề ngày 27/10/1966, thuôc 1 đơn vị ở Tây Nguyên, gửi về cho bạn là Nguyễn Thị Nhơn ở xóm Tiên Hưng - xã Thạch Quý - huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh.
Bức thư này lính Mỹ thu được tháng 12/1966, cùng hàng loạt bức thư khác, có lẽ của những người lính cùng đơn vị.
Ảnh chụp bức thư:

alt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét