Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

[3.197] Bản lý lịch của đồng chí Vũ Văn Nga quê xã Thái Hòa huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa

2020022141292

Bản lý lịch của đồng chí Vũ Văn Nga có những thông tin như sau:
- Sinh năm 1949, quê thôn THái Sơn xã Thái Sơn huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh HÓa. 
- Ngày nhập ngũ 1/1/1966
- Chức, cấp: Trung sỹ Tiểu đội trưởng đơn vị I9 Z6 Sông Đà.

Ảnh chụp một phần lý lịch:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét