Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

[5.170] GIấy chứng minh Đoàn chi viện và ĐƠn xin vào Đảng của Liệt sỹ Mạc Văn ĐỈnh, quê xã Bình Dương huyện Đông TRiều tỉnh QUảng Ninh, đơn vị Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 3/ Trung đoàn 95C sư đoàn 9

2020021535282

1. GIấy chứng minh Đoàn chi viện đề ngày 3/2/1960, cấp cho đồng chí Mạc Văn Đỉnh, số quân nhân 100252755, được đi đến B2 S9.

2. ĐƠn xin vào Đảng của đồng chí Mạc Văn Đỉnh, đề ngày 15/3/1970, tiểu đội trưởng, sinh 3/4/1945 tại Bình Dương - Đông TRiều - Quảng Ninh.

Ảnh chụp các giấy tờ:Trong Web Chính sách quân đội có thông tin về LS Mạc Văn Đỉnh như sau:


Họ và tên:Mạc Văn Đỉnh
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:7/1968
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, c3/d7/e3/f9
Cấp bậc:H2 - AT
Chức vụ:
Ngày hi sinh:15/4/1970
Trường hợp hi sinh:Tà Xia - Trảng Tròn, Tà Xia
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Thân nhân khác:Mạc Văn Duyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét