Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

[5.172] Sơ yếu lý lịch của Liệt sỹ Nguyễn Hải Hồ, quê xã Quang Phục huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương

2020021737285

Sơ yếu lý lịch của Liệt sỹ Nguyễn Hải Hồ, quê xã Quang Phục huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.

LS Nguyễn Hải Hồ sinh năm 1942, bí danh Tiến Nam. HỌ tên vợ: Nguyễn Thị Mắn. Họ tên các con: Nguyễn Thị Mấu, Nguyễn Thị Minh HIếu, Nguyễn Trọng Tôn.
LS Nguyễn Hải Hồ nhập ngũ tháng 2/1960 tại Tứ Kỳ, vào đơn vị D79 E248. Năm 1961 chuyển về C1/d1/Trung đoàn 202. Năm 1964 chuyển về C15 d3 Trung đoàn 202. 

Tháng 10/1964 về B18 (Là mật danh của Ban J16 Miền - Phía Mỹ chú thích)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét