Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

[5.179] Địa danh (43): Khu vực căn cứ Bệnh viện thuộc Mặt trận B3 Tây Nguyên, có thể là Bệnh viện 2 Binh trạm Nam Mặt trận B3 Tây Nguyên, năm 1967

20200225

Năm 1967, phía Mỹ phát hiện có 1 khu vực Bệnh viện đóng quân trên đất Campuchia, gần biên giới Việt NAm, ven sông Ia Drang.
Rongxanh phán đoán đây có thể là Bệnh viện 2 Binh trạm Nam Mặt trận B3 Tây Nguyên.

Bản đồ khu vựcKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét