Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

[5.171] Giấy chứng minh Đoàn chi viện và Sổ ghi chép của Liệt sỹ Nguyễn Trường Tăng, quê Thiệu NGọc - Thiệu Hóa - Thanh HÓa

2020021535282

1. Giấy chứng minh Đoàn chi viện, đề 25/3/1969, cấp cho đc Nguyễn Trường Tăng, cấp bậc Thượng Sỹ, đơn vị 5235 Quân khu 4.

2. Sổ ghi chép cá nhân của đc Nguyễn Trường Tăng.

Ảnh chụp Giấy chứng minh và 1 trang cuốn sổ
Trong web CHính sách quân đội có thông tin về LS Nguyễn Trường Tăng như sau:

Họ và tên:Nguyễn Trường Tăng
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:
Nguyên quán:Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:3/1965
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:3, 7, 3, f9
Cấp bậc:H3 - BP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:14/4/1970
Trường hợp hi sinh:Trảng Tròn khu vực Tà Xia
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Thân nhân khác:Nguyễn Duy Trích

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét