Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

[3.198] Sổ ghi chép của đồng chí NGuyễn Xuân HẢi, không có thông tin quê quán.

2020022242295

Sổ ghi chép của đồng chí NGuyễn Xuân HẢi, không có thông tin quê quán. Một số thông tin tóm tắt trong cuốn sổ: 

- Đc Hải nhập ngũ 2/1960 vào Đại đội 2 tiểu đoàn 7 sư đoàn 335 tại Mộc Châu. 

- Tháng 9/1965 xuất ngũ do bị sức ép khi chiến đấu tại Cánh đồng Chum (Lào).  

- Ngày 15/12/1967 tái ngũ vào đại đội 3 tiểu đoàn Trung đoàn 12 tỉnh đội Hà Tây. 

- Ngày 16/5/1968 chuyển sang Đại đội 2 tiểu đoàn 19 sư đoàn 320. 

- Tháng 8/1968 được đề bạt Trung đội phó.


Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét