Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

[5.173] Sổ ghi chép cá nhân của Liệt sỹ Đỗ Hoa Động, đơn vị Đại đội 5 Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 88, quê Yên Mô - NInh Bình

2020021939288

Sổ ghi chép cá nhân của Liệt sỹ Đỗ Hoa Động, trung đội trưởng thuộc Đại đội 5 Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 88. Cuốn sổ ghi chép có một số thông tin như sau:

- Nhập ngũ 16/4/1965, biên chế về C11/d3/E36/F308.

- Biên chế về C5/K8/E88 ngày 24/12/1967.

- Đề bạt chuẩn úy, Trung đội trưởng thuộc C5/d8/E88 ngày 17/3/1969.

- Ngày 2/3/1969 d8 chuẩn bị dời khỏi khu vực sông Vàm Cỏ Đông.

Cuốn sổ này quân Mỹ thu giữ tại khu vực cầu Vịnh qua rạch Bến Đà trên Tỉnh lộ 13, tỉnh Tây NInh ngày 7/6/1969.

- Ảnh chụp 2 trang cuốn sổ:Web Chính sách quân đội có thông tin về LS Đỗ Hoa Động như sau:


Họ và tên:Đỗ Hoa Động
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1944
Nguyên quán:Yên Châu, Yên Mô, Ninh Bình
Trú quán:Yên Châu, Yên Mô, Ninh Bình
Nhập ngũ:
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:K6 T8 E88 F3
Cấp bậc:Chuẩn úy
Chức vụ:B trưởng
Ngày hi sinh:06/6/1969
Trường hợp hi sinh:Tập kích
Nơi hi sinh:Bót Cầu Vịnh, Tây Ninh
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Thân nhân khác:Đỗ Văn Chi, Phạm Thị Hương
Địa chỉ:Cùng quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét