Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

[5.177] Sổ ghi chép cá nhân của Liệt sỹ Nguyễn Duy Khiêm, quê thôn Vĩnh Thế xã Đại Xuân huyện QUế Võ tỉnh Bắc NInh

2020022444303

Sổ ghi chép cá nhân của Liệt sỹ Nguyễn Duy Khiêm, quê thôn Vĩnh Thế xã Đại Xuân huyện QUế Võ tỉnh Bắc NInh.Trong CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Huy Khiêm như sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét