Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

[5.184] Quyết định đề bạt đồng chí Nguyễn Mạnh Lan lên cấp Tiểu đoàn bậc phó

2020030324282

Quyết định của Cục Tham mưu QUân Giải phóng miền Nam Việt Nam do đồng chí Trần Quốc Minh thay mặt thủ trưởng Cục ký ngày 18/4/1969 đề bạt đồng chí Nguyễn Mạnh Lan từ cấp đại đội bậc trưởng lên cấp Tiểu đoàn bậc phó. Đồng chí Lan thuộc Phòng Đặc công.

Ảnh chụp Quyết định


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét