Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

[5.190] Mười một Giấy báo tử của Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 724, hy sinh tháng 6 và 7/1966 trên chi viện vào Nam (đường Trường Sơn)

2020032344206

Mười một Giấy báo tử của Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 724, hy sinh tháng 6 và 7/1966 trên chi viện vào Nam (đường Trường Sơn).

Ảnh chụp các Giấy báo tử này rất mờ, một số có thể đọc được tên, quê quán các Liệt sỹ.:

* Bảy Giấy báo tử ký ngày 27/7/1966, các Liệt sỹ thuộc Đoàn 724A (Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 724):

1. LS Nguyễn Văn Mao/ Mão - ĐOàn 724A quê xóm 5 xã ĐẮc Sở - huyện Hoài Đức tỉnh HÀ Tây, nhập ngũ 1/1966, hy sinh do bệnh ngày 17/7/1966. Giấy báo tử ký 27/7/1966.

2. LS Nguyễn Văn Tĩnh/ Tính - Đoàn 724A quê ??? - QUế Võ Hà Bắc, nhập ngũ 5/1965, hy sinh do bệnh ngày 26/7/1966. Giấy báo tử ký 27/7/1966.

3. LS NGuyễn NGọc Lim, quê Đắc Thượng ? - Hoài Đức - Hà Tây, mất do bệnh ngày 27/7/1966. Giấy báo tử ký ngày 28/7/1966.

4. Nguyễn CÔng Thanh/ Thành - quê Mai Lâm? - Lâm Thao - Phú Thọ, nhập ngũ 5/1965, mất do bệnh ngày 11/7/1966.

5. Chu HUng On/ Ân - quê Ngãi Cầu ? - An Khánh? - Hoài Đức - Hả Tây, nhập ngũ 1/1966, mất do bệnh trên đường hành quân ngày 24/7/1966.

6. Đỗ Doãn Bá/ Ba - quê huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây, nhập ngũ 2/1965, mất do bệnh trên đường hành quân ngày 1/7/1966.

7. Nguyễn Xuân Tẹo/ Tèo - quê Dương Nội ? - Hoài Đức - Hà Tây, nhập ngũ 1/1966, mất do bệnh khi hành quân ngày 27/7/1966. GBT ký 29/7/1966.

* Bốn Giấy báo tử ký ngày 20/7/1966, do đồng chí đại úy Nguyễn Hợp là CHỉ huy ĐOàn 724B ký, gồm:

8. Đào Văn QUân, đại đội 6, đoàn 724B, quê Cam Thượng - Tùng Thiện/ Ba Vì - Hà Tây, nhập ngũ 1/1966, mất do bệnh trên đường hành quân ngày 7/7/1966 và được chôn cất gần trạm 6-7.

9. Dương Văn Sung - Đại đội 4 quê Tam Hưng (?) - Thanh Oai - Hà Tây, nhập ngũ 2/1965, mất do bệnh khi hành quân ngày 27/6/1966 và được chôn cất gần trạm 74.

10. Nguyễn Tiến Chung - Đại đội 5 quê Vĩnh Tường tỉnh VĨnh Phúc, nhập ngũ 6/1965, mất do bệnh trên đường hành quân ngày 27/6/1966 và được chôn cất gần trạm 74.

11 Nguyễn Văn QUang - Đại đội 10, quê Phụng Thượng - Phúc Thọ - Hà Tây, nhập ngũ 2/1965, mất trên đường hành quân ngày 3/7/1966 và được chôn cất tại trạm 79.


Ảnh chụp 1 giấy báo tử của Liệt sỹ Nguyễn Văn QUang:
1 nhận xét: