Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

[5.187] Giấy chứng nhận lớp đào tạo y tá của Liệt sỹ Nguyễn Văn Thuần quê Xuân Phong - Phúc Thành - Yên Thành - Nghệ An, hy sinh tại Bông Giông, đông Sa Thầy, Kontum

2020030425285

GIấy chứng nhận đã qua đào tạo lớp y tá từ 10/7 đến 10/10/1966, do thủ trưởng Ban QUân y Nông trường 1 ký tháng 10/1966, cấp cho đồng chí NGuyễn Văn Thuần đơn vị tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 3 Trung đoàn 33. Giấy tờ ghi đồng chí Thuần quê ở Xuân Phong - Phúc Thành - Yên Thành - Nghệ An.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận


Web Chính sách quân đội có thông tin về Liệt sỹ Nguyễn Văn Thuần như sau:

Nguyễn Văn Thuần 27/10/1966 C2 d5 E320 1944 Xuân Thành, Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An Xuân Thành, Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An Chiến đấu Bông Giông Sông Sa Thầy, Kon Tum Tại Trận Địa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét