Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

[5.185] Các Giấy chứng nhận khen thưởng của các đồng chí Trương Văn Hạnh, Lê Phương Đình, Đào Văn Bời, PhùnG Văn SỞ, Bùi Văn Bào, PHạm Thiết Kế

2020030324283

Các Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho các đồng chí Trương Văn Hạnh, Lê Phương Đình, Đào Văn Bời, PhùnG Văn SỞ, Bùi Văn Bào, PHạm Thiết Kế:

1. Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí TRương Văn Hạnh.

2. Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Lê Phương Đình

3. Giấy chứng nhận tặng Danh hiệu vẻ vang cấp cho đồng chí Đào Văn Bời danh hiệu Dũng sỹ diệt máy bay.

4. Giấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí Phùng Văn SỞ

5. GIấy chứng nhận khen thưởng cấp cho đồng chí BÙi Văn Bào được tặng HUân chương chiến công giải phóng hạng 3.

6. Giấy chứng nhận khen thường cấp cho đồng chí Phạm Thiết Kế được tặng thưởng HUân chương chiến công giải phóng hạng hai.

Các Giấy khen này do các đồng chí: Mai Văn Phúc - Phó CHỉnh ủy, Vũ Đức Tấn - Phó chủ nhiệm chính trị, Bùi Tập - Chủ nhiệm chính trị ĐOàn 429 đặc công ký trong khoảng thời gian từ 10/1968 đến 21/12/1969.

Đồng chí Phạm Thiết Kế là Liệt sỹ, đã để lại cuốn Nhật ký được xuất bản gần đây mang tên "Đường về".

Ảnh chụp các Giấy khenKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét