Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

[5.191] Danh sách cán bộ chiến sỹ 1 đơn vị thuộc Trung đoàn 812 Sư đoàn 324 trên mặt trận đường 9 bắc QUảng Trị

2020032950313

Danh sách cán bộ chiến sỹ 1 đơn vị thuộc Trung đoàn 812 Sư đoàn 324 trên mặt trận đường 9 bắc QUảng Trị.

Trong 1 trang danh sách có tên đồng chí Lê Đ Miên [Lê Đình Miên] ở A3 [Tiểu đội 3]. Ngoài ra còn có 1 cuốn sổ ghi chép cá nhân , trong 1 trang có tên đồng chí Lê Đ Miên.

Ảnh chụp một trong số các trang danh sách, có tên đồng chí Lê Đình Miên:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét