Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

[5.188] Giấy chứng nhận lớp đào tạo y tá của Liệt sỹ Nguyễn Thanh Vân quê Tân QUang - Lục Ngạn - Hà Bắc/ Bắc Giang, hy sinh tại Bông Giông/ Bông Dông, đông Sa Thầy Kontum

2020030425285

Giấy chứng nhận đào tạo lớp y tá, do bác sỹ Võ Xuân Ngữ trưởng Ban quân y Trung đoàn 31 Sư đoàn 341 QK4 ký ngày 15/11/1965, cấp cho Liệt sỹ NGuyễn Thanh Vân quê Tân QUang - Lục NGạn - Hà Bắc. LS Vân học lớp y tá từ ngày 1/10/1965 đến 11/11/1965.

Ảnh chụp Giấy chứng nhậnWeb Chính sách quân đội có thông tin về  Liệt sỹ Nguyễn Thanh Vân như sau:

Nguyễn Thanh Vân 27/10/1966 C4 D5 E320 1947 Tân Quang, Lục Ngạn, Hà Bắc Tân Quang, Lục Ngạn, Hà Bắc Chiến đấu Bông Giông, Sa Thày, Kon Tum Tại trận địa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét