Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

[5.189] Địa danh (46): Làng Mít Dép H67, đông Sa Thầy tỉnh Kon Tum - Khu vực giao chiến giữa Tiểu đoàn 4 và 6 Trung đoàn 320 ngày 28/10/1966 - Danh sách 35 Liệt sỹ Trung đoàn 320 hy sinh trong trận chiến - Giấy tờ của Liệt sỹ Cao Bá Tỏi và Nguyễn Hữu Phước

2020031334295

1. Nằm trong chiến dịch Sa Thầy năm 1966, ngày 28/10/1966 bộ đội thuộc Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 320 - Mặt trận B3 Tây Nguyên đã tấn công quân Mỹ tại khu vực phía đông sông Sa Thầy (Phía Việt nam gọi khu vực diễn ra trận chiến là làng Mít Dép huyện H67 tỉnh Kontum).
2. Sau trận chiến quân Mỹ có thu giữ được 1 số giấy tờ của bộ đội Việt Nam gồm:

- Một mảnh giấy đề Nguyễn Văn PHúc H18 CT2 NT10.

- Giấy chứng minh ĐOàn chi viện mang tên Nguyễn Hữu Phước đơn vị Đ301A được đến Bác Danh (đi B45).

- Giấy chứng minh Đoàn chi viện mang tên Cao Bá Tỏi đơn vị Đ301A được đến Bác Danh (đi B45).

- Một trang sổ ghi chép có danh sách một số chiến sỹ và quê quán, đầu danh sách là bác Cao Bá Tỏi, quê Bản Nguyên - Lâm Thao - Phú Thọ.


Ảnh chụp các giấy tờ:
Trong Web Chính sách quân đội có thông tin về 2 Liệt sỹ Nguyễn Văn Phúc và Cao Bá Tỏi như sau (Riêng LS Cao Bá Tỏi ghi thành Cao Bá Cội):Cao Bá Cội 28/10/1966 C14 D4 E320 1930 Bản Nguyên, Lâm Thao, Vĩnh Phú Chiến đấu Làng Mít dép, H67 Kon Tum Gần Mít Dép

Nguyễn Hữu Phước 28/10/1966 C3 D4 E320 1944 Hồ Tốt, Long Mỹ, Rạch Giá Chiến đấu Làng Mít Dép Gần Mít Dép, H67, Kon Tum


3. Danh sách 35 Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 320 hy sinh tại khu vực Mít Dép trong trận chiến này:

STT Họ và tên Ngày hy sinh Đơn vị Năm sinh Nguyên quán Trường hợp hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng ban đầu
1 Bùi Đình Tích 28/10/1966 C14 d4 E320 1940 Hưng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ An Chiến đấu Làng Mít Dép Gần Làng Mít Dép h67 Kon Tum
2 Cao Bá Cội 28/10/1966 C14 D4 E320 1930 Bản Nguyên, Lâm Thao, Vĩnh Phú Chiến đấu Làng Mít dép, H67 Kon Tum Gần Mít Dép
3 Cao Văn Bân 28/10/1966 c1 d5 e320 1945 Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam Chiến đấu Tây làng Mít Dép Gần Mít Dép, Sa Thầy, Kon Tum
4 Cao Văn Túc 28/10/1966 C15 d4 E320 1942 Nghĩa Xuân, Qùy Hợp, Nghệ An Chiến đấu Làng Mìt dép Gần làng Mít dép h67 Kon Tum
5 Đăng Đình Hóp 28/10/1966 C14 D4 E320 1943 Viên Ngoại, Viên An, Ứng Hòa, Hà Tây Chiến đấu Tây Làng Mít Dép Mít Dép, H67, Kon Tum
6 Đỗ Xuân Bôn 28/10/1966 d4 E320 1931 Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam chiến đấu Làng Mít Dép Gần mít dép H67 Kon Tum
7 Hoàng Duy Cương 28/10/1966 C2 D4 E320 1948 Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình Chiến đấu Làng Mít Dép, h67, Kon Tum Tại Mít Dép
8 Hoàng Văn Lễ 28/10/1966 c13 d4 E320 1944 Văn Bút, Thành Công, Duy Tiên, Nam Hà chiến đấu Tây Mít Dép H67 Làng Mít Dép, Sa Thầy Kon Tum
9 Hoàng Văn Ơn 28/10/1966 C14 D4 E320 1943 Thạch Kiệt, Thanh Sơn, Vĩnh Phú Chiến đấu Làng Mít dép, H67 Kon Tum
10 Lại Quang Huy 28/10/1966 c14 d4 E320 1942 Thanh Hà, Thanh Liêm, Nam Hà chiến đấu Làng Mít Dép Gần Mít Dép H67 Kon Tum
11 Lê Kim Thanh 28/10/1966 C14 D4 E320 1942 Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Tây Chiến đấu Làng Mít Dép Gần Mít Dép, H67, Kon Tum
12 Lê Thiện Tuế 28/10/1966 C14 D4 E320 1944 Liên Phương, Hoài Đức, Hà Tây Chiến đấu Làng Mít Dép Mít Dép, H67, Kon Tum
13 Nguyễn Chí Thành 28/10/1966 c2 d4 e320 1941 Hòa Quí, Hòa Vang, Quảng Nam Chiến đấu Làng Mít Dép Gần làng Mít Dép H67, Kon Tum
14 Nguyễn Đắc Tùy 28/10/1966 C14 D4 E320 1941 Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Tây Chiến đấuBị B52 Gần Làng Mít Dép, H67, Kon Tum
15 Nguyễn Đình Túy 28/10/1966 C2 D4 E320 1947 Chí Hòa, Duyên Hà, Thái Bình Chiến đấu Làng Mít Dép Gần làng Mít Dép, h67, Kon Tum
16 Nguyễn Đức Đỏ 28/10/1966 C14 D4 E320 1944 Xuân Trường, Xuân Huy, Lâm Thao, Vĩnh Phú Chiến đấu Làng Mít dép Gần làng Mít Dép H67 Kon Tum
17 Nguyễn Hồng Tiệp 28/10/1966 C14 D4 E320 1938 Khôn Thôn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Tây Chiến đấu Làng Mít Dép Gần Mít Dép, H67, Kon Tum
18 Nguyễn Hữu Đạo 28/10/1966 C15 D4 E320 1937 Vũ Ngoại, Mai Đình, Ứng Hòa, Hà Tây Chiến đấu Làng Mít Dép Gần Làng Mít Dép, H67, Kon Tum
19 Nguyễn Hữu Phước 28/10/1966 C3 D4 E320 1944 Hồ Tốt, Long Mỹ, Rạch Giá Chiến đấu Làng Mít Dép Gần Mít Dép, H67, Kon Tum
20 Nguyễn Sĩ Trung 28/10/1966 C1 d4 E320 1944 Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An Chiến đấu Tây làng mít dép Làng mít dép Sa Thầy Kon Tum
21 Nguyễn Tài Cận 28/10/1966 C15 D4 E320 1947 Khu 1 Chiến Thắng, Hoài Đức, Hà Tây Chiến đấu Làng Mít Dép Gần Mít Dép, H67, Kon Tum
22 Nguyễn Văn Hoạt 28/10/1966 C14 D4 E320 1948 Phượng Nhuỵ, Liên Minh, Thường Tín, Hà Tây Chiến đấu Gần Làng Mít Dép Gần Mít Dép, H67, Kon Tum
23 Nguyễn Văn Hùng 28/10/1966 C13 d4 E320 1947 Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An Chiến đấu Tây làng mít dép Làng mít dép Sa Thầy Kon Tum
24 Nguyễn Văn Lự 28/10/1966 C2 D4 E320 1946 Ninh Thôn, Hòa Bình, Tiên Hưng, Thái Bình Chiến đấu Làng Mít Dép, h67, Kon Tum Tại làng Mít Dép
25 Nguyễn Văn Tuần 28/10/1966 C2 D4 E320 1947 Thượng Thọ, Quỳnh Sơn, Quỳnh Côi, Thái Bình Chiến đấu Làng Mít Dép Làng Mít Dép, h67, Kon Tum
26 Nguyễn Văn Tuy 28/10/1966 c14 d4 e320 1937 Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Hưng Chiến đấu Làng Mít Dép, H67, Kon Tum Tại trận địa
27 Phạm Văn Hiển 28/10/1966 c1 d4 E320 1945 Hải hưng, Hải Hậu, Nam Hà chiến đấu Làng Mít Dép Làng Mít Dép H67 Kon Tum
28 Phạm Văn Nhân 28/10/1966 c14 d4 E320 1939 Xuân Lan, Kim Sơn, Ninh Bình Chiến đấu Làng Mít Dép Gần làng Mít Dép, H67, Kon Tum
29 Phan Đại Nghĩa 28/10/1966 c2 d4 E320 1945 Nhân Đào, Lý Nhân, Nam Hà chiến đấu Làng Mít Dép Làng Mít Dép H67 Kon Tum
30 Trần Minh Thăng 28/10/1966 c15 d4 E320 1939 U Mễ, Liên An, Bình Lục, Nam Hà bị B52 Đông sông Sa Thầy
31 Trần Văn Lợi 28/10/1966 C2 D4 E320 1940 An Tập, Hòa Bình, Yên Phong, Hà Bắc Chiến đấu Làng Mít Dép, H4, Gia Lai Làng Mít Dép, H4, Gia Lai
32 Bùi Văn Nhã 29/10/1966 c8 d6 E320 1942 Yên Hoà, Yên Mô, Ninh Bình Chiến đấu Làng Mít Dép, H67, Kon Tum Tại trận địa
33 Lê Công Thính 29/10/1966 C8 D6 E320 1944 Nam Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa Chiến đấu Làng Mít Dép, h67, Kon Tum Tại trận địa
34 Lê Văn Hy 29/10/1966 c8 d6 e320 1943 Hòa Cường, Hòa Vang, Quảng Nam Chiến đấu Làng Mít Dép, Kon Tum Tại trận địa, H67 Kon Tum
35 Tống Văn Lư 29/10/1966 C9 D6 E320 1944 Thiệu Duy, Thiệu Hóa, Thanh Hóa Chiến đấu Hang đá làng Mít Dép Tại trận địa

4 nhận xét:

 1. Cao bá cội
  Xin cho e địa chỉ

  Trả lờiXóa
 2. Các thông tin chi tiết đã được gửi tới gia đình Liệt sỹ Cao Bá Tỏi.

  Trả lờiXóa
 3. Cao Chung Kết- Công ty Cổ phần Johnson Wood- ĐƯờng số 3 KCN Tam Phước- Phường Tam Phước- Thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
  SĐT: 0967.69.3939 nếu có thể A/C cho e xin CMND của ông nội e là Cao Bá Tỏi được không ạ? E xin chân thành Cám own

  Trả lờiXóa
 4. Bác nào có thông tin về phần mộ của ls Lê Thiện Tuế hiện nay đã được quy tập về nghĩa trang nào chưa ạ? Cảm ơn!

  Trả lờiXóa