Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

[6.18] Thỏa thuận tạm thời ký ngày 27/7/1953 bổ sung cho Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên ký ngày 8/6/1953

20200327

Hồi 10h ngày 27/7/1953, tại khu vực Panmumjon (Bàn Môn Điếm), đại diện các bên tham chiến tại chiến trường Triều Tiên đã ký Thỏa thuận tạm thời bổ sung cho Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên đã được ký ngày 8/6/1953.

Tạm ước đề cập đến các việc: Trao đổi tù binh, rút lực lượng vũ trang ra khỏi khu phi quân sự, đưa bên thứ 3 vào giám sát khu phi quân sự...

Tại trang cuối có đại diện các bên ký kết gồm:

- Nguyên Soái Kim IL Sung (Kim Nhật Thành)- Chỉ huy tối cao QUân đội nhân dân Triều Tiên - Đại diện Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

- Peng Teh Huai (Bành Đức Hòai) - Chỉ huy Chí nguyện quân Trung Quốc.

- Đại tướng Mark W Clark - QUân đội Mỹ - Tư lệnh Bộ chỉ huy Liên hợp quốc.

Có sự chứng kiến của:

- Đại tướng Nam IL - Quân đội nhân dân Triều Tiên, PHái đoàn QUân đội nhân dân Triều Tiên và Chí nguyện quân Trung Quốc.

- Trung tướng William K. Harrison - Quân đội Mỹ - Đại diện Phái đoàn Bộ chỉ huy Liên hợp quốc. 

Sau trang chữ ký là trang có dấu của 3 nước đóng trên xi đỏ đổ nóng chốt cứng phần dây buộc các trang văn kiện, một dạng chứng nhận văn kiện của đại diện 3 nước.

Ảnh chụp trang chữ ký:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét