Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022

[4.66] Danh sách cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong đơn vị B41 thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát có tên quê quán, năm 1967

2022032647513

Tháng 8 năm 1967 lực lượng SEAL - biệt kích hải quân Mỹ đã thu giữ được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát tại khu vực kênh rạch thuộc xóm bà Bông - xã Phước An - huyện Nhơn Trạch.

Một trong số giấy tờ đó là các bản danh sách cán bộ, danh sách đoàn viên, danh sách đảng viên đơn vị B41 thuộc Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sát có tên quê quán:

Các Danh sách này được lập ngày 18/8/1967, do đc Vũ Quang Thạnh thay mặt thủ trưởng đơn vị ký.

Ảnh chụp các bản danh sách
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét