Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

[3.277] Các giấy tờ đề bạt, chuyển đơn vị của đc Đào Khắc Năm, đơn vị thuộc Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 21 Sư đoàn 3 sao vàng Quân khu 5

2023032546703

Tháng 6/1972, tại Bình Định, quân Sài Gòn thu giữ một số giấy tờ của Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 21 Sư đoàn 3 sao vàng Quân khu 5. Trong đó có giấy tờ của đc Đào Quang Năm, gồm:

- Quyết định đề ngày 4/5/1972 do Thủ trưởng đơn vị 451 Lê Doãn ký, điều động đc Đào Khắc Năm là Trung đội trưởng Đại đội 13 về làm Trung đội trưởng Đại đội 10 tiểu đoàn 6.

- Quyết định đề ngày 31/5/1972 do Thủ trưởng đơn vị 451 Lê Doãn ký, bổ nhiệm từ chức Trung đội trưởng lên chức Đại đội phó cho đc Đào Khắc Năm thuộc Đại đội 10 Tiểu đoàn 6 và điều về làm Đại đội phó đại đội 2 Tiểu đoàn 4.

* Không có thông tin về quê quán đc Đào Khắc Năm.

Ảnh chụp các Quyết định
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét