Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

[5.482] Sổ ghi chép của liệt sỹ Ninh Chính Y [Đinh Chinh Ý], đơn vị thuộc Trung đoàn 1 Sư đoàn 9, quê Đào Mỹ - Lạng Giang - Hà Bắc, hy sinh trong trận đánh vào căn cứ Mỹ tại Bến TRại - Tây Ninh ngày 26/4/1969

2023032950711

* Đêm 25/4/1969, bộ đội thuộc Trung đoàn 271 Sư đoàn 9 đã sử dụng hỏa lực tập kích vào căn cứ Mỹ đóng sát biên giới Campuchia [Bến TRại - Tây Ninh]. Sau đó sáng sớm ngày 26/4/1969, bắt đầu triển khai tấn công bằng bộ binh, cỡ tiểu đoàn, vào căn cứ này.

Sau trận chiến, quân Mỹ có thu giữ được một số giấy tờ cá nhân của các Liệt sỹ hy sinh sau trận đánh. Một trong số đó có cuốn sổ ghi chép của liệt sỹ Ninh Chính Y [Đinh CHinh Ý]:

- Cuốn sổ ghi chép, đề 8/1968 NK, và dòng chữ NINH CHÍNH Y, kèm theo ký hiệu A-12 B-4 D-442 E-560 F-330. Trang đầu tiên cuốn sổ ghi chép nội dung sự kiện ngày 28/8/1968 + 29/8/1968: Từ Đá Vách huyện Lục Nam....
* Danh sách liệt sỹ Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 có tên liệt sỹ Đinh Chinh Ý * Hy sinh 25/4/1969 * Đơn vị e1/f9 * Quê quán: Đào Mỹ - Lạng Giang - Hà Bắc * Nơi hy sinh: Thanh Điền - Châu Thanh.


Bài liên quan:

[5.134] Địa danh (35): Bến Trại Tây Ninh <> Giấy tờ cá nhân của Liệt sỹ Lam Phương thuộc Trung đoàn 271/ Trung đoàn 1 Sư đoàn 9 <> Danh sách 36 Liệt sỹ Trung đoàn 271 hy sinh trong trận đánh căn cứ Mỹ ngày 26/4/1969

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét