Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

[5.480.1] Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên đại đội của liệt sỹ Lê Văn Phố, đơn vị Đại đội 3 Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê Hoa Lan - Liên Xuân - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

2023032546704

Tháng 6 năm 1972, tại huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định, quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5. Một trong số đó có Quyết định bổ nhiệm chức vụ mang tên Lê Văn Phố. 

- Quyết định đề ngày 1/5/1971, do Thủ trưởng đơn vị 495 (Tức Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 sao vàng QK5) Lê Huẩn ký, bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên Đại đội - Đại đội 3 Tiểu đoàn 4.

Ảnh chụp Quyết định


* Trong Danh sách liệt sỹ Sư đoàn 3 có tên liệt sỹ Lê Văn Phố, đơn vị Đại đội 3 tiểu đoàn 4 Trung đoàn 12, quê Hoa Lan - Liên Xuân - Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét