Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

[5.480.2] Giấy chứng minh của liệt sỹ Vũ Văn Ty, đơn vị thuộc Đại đội 3 Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê Hoàng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình

2023032546704

Tháng 6 năm 1972, tại huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định, quân Sài Gòn có thu giữ nhiều giấy tờ của Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5. Một trong số đó có giấy tờ của liệt sỹ Vũ Văn Ty.

- Giấy chứng minh đề ngày 13/12/1970 mang tên Vũ Văn Ty, đơn vị Đ1141, được đến B46.

- Mẩu giấy ghi tên Vũ Văn Ty X3 - Q4 - T12, tức Đại đội 3 tiểu đoàn 4 trung đoàn 12.

Ảnh chụp giấy tờ:


* Có tên liệt sỹ Vũ Văn Tỵ trong danh sách liệt sỹ sư đoàn 3 sao vàng, đơn vị c3, d4, e12 quê Xóm 13 - Hoàng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét