Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2023

[7.57] Không ảnh (38): Không ảnh chụp sông Hồng đoạn qua cầu Long Biên - Hà Nội, thời điểm có nước lũ lên ngày 25/9/1966

20230331


Không ảnh chụp sông Hồng đoạn qua cầu Long Biên - Hà Nội, thời điểm có nước lũ lên, ngày 25/9/1966.

Phần mũi tên đỏ là trỏ đến làng Cơ Xá, là khu dân cư nằm ở bãi giữa sông Hồng, có thang lên xuống 2 bên cầu Long Biên.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét