Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

[5.478] Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở của liệt sỹ Trần Văn Trường, đơn vị thuộc Trung đoàn 2 Quyết Chiến Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê Thạch Khê - Thạch Hà - Hà Tĩnh

2023032243697


1. Quân Mỹ thu giữ tại Bình Định nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam thuộc Trung đoàn 2 Quyết Chiến Sư đoàn 3 Sao vàng, trong đó có  Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở của liệt sỹ Trần Văn Trường, đơn vị thuộc Trung đoàn 2 Quyết Chiến Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê Thạch Khê - Thạch Hà - Hà Tĩnh.

Giấy chứng nhận đề ngày 16/8/1966, do Thủ trưởng đơn vị 511 tức Trung đoàn 2 Quyết Chiến Sư đoàn 3 Sao vàng QK5 chứng nhận đc Trần Văn Trường là Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 1965-1966.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận2. Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ có thông tin về liệt sỹ Trần Văn Trường khớp với thông tin trong giấy tờ bị thu giữ.

Ảnh chụp giấy tờ này đã được chuyển tới thân nhân liệt sỹ Trần Văn TRường. Gia đình cũng đã chuyển mộ liệt sỹ về quê nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét