Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

[5.476] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (139): Các giấy tờ của đc Ngô Sơn Núi [Tức Ngô Sơn Hà], đơn vị thuộc Tiểu đoàn 840 Quân khu 6, quê Bình Giang - Bình Khê - Bình Định

2023031233684


Tháng 12 năm 1969, quân Mỹ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam nhiều giấy tờ của đc Ngô Sơn Núi [Tức Ngô Sơn Hà] đơn vị thuộc Tiểu đoàn 840 Quân khu 6, quê quán Bình Giang - Bình Khê - Bình Định. Các giấy tờ gồm:

- Các Quyết định do Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 6 đề bạt đc Ngô Sơn Hà lên đại đội quân sự bậc trưởng, Quyết định tặng bằng khen cho đc Ngô Sơn Hà về thành tích hoạt động Xuân Hè năm 1967.

- Quyết định đề ngày 31/8/1966 của Ban chỉ huy Tiểu đoàn 120 tặng Giấy khen cho đc Ngô Sơn Núi là Trung đội phó đơn vị thuộc Tiểu đoàn 120 quê Bình Giang - Bình Khê - Bình Định về thành tích khắc phục khó khăn trong chiến đấu.


Ảnh chụp Quyết định tặng Giấy khenKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét