Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

[4.101] Bản quy định trạm liên lạc - Mật hiệu của các đơn vị thuộc Sư đoàn 3 sao vàng QK5, năm 1972

2023032344700


Tháng 5/1972, tại Bình Định, quân Sài Gòn có thu giữ được một tài liệu thể hiện nội dung quy định liên quan đến công tác liên lạc, hành quân, mật hiệu các đơn vị thuộc Sư đoàn 3 Sao vàng QK5, cụ thể:

- Quy định về Trạm liên lạc của các đơn vị: Trạm cơ bản, TRạm tiền phương, TRạm điều chỉnh, Đơn vị E2, E21, d17, d40, d16, C71, C72, d14.

- Bản đề ký hiệu cắm trên đường HQ [hành quân?] ám tín chỉ trạm đón đơn vị: Quy định lộ trình hành quấn chiếm lĩnh (?), có thê rhiện D16, D40, D14, D17, E21, E2, F bộ.

- Bản quy định mật hiệu các đơn vị: Sư đoàn, Phòng Tham mưu/Chính trị/ Hậu cần, Trung đoàn 2, Trung đoàn 21, Trung đoàn 12...

Ảnh chụp Giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét