Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2023

[4.101] Giấy tờ của Đại đội 3 tiểu đoàn 4 trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5: Bản đăng ký diệt địch và Sơ đồ kế hoạch tấn công thị trấn Phù Mỹ - huyện Phù Mỹ - tỉnh BìnH Định năm 1972

2023032647706


Tháng 6/1972, tại Bình Định, quân Sài Gòn có thu giữ một số giấy tờ của đơn vị thuộc tiểu đoàn 4 trung đoàn 12 sư đoàn 3 sao vàng QK5.

Một trong số đó có:

- Bản đăng ký diệt địch  đề ngày 31/5/1972, do đc Nguyễn Tiến Thu thay mặt B2 (Trung đội 2) gửi Thủ trưởng quân chính Đại đội 3 Tiểu đoàn 4 để đăng ký kế hoạch diệt địch - thu vũ khí - bắt tù binh của từng tiểu đội thuộc Trung đội 2 đại đội 3 tiểu đoàn 4.

- Một bản sơ đồ kế hoạch tấn công thị trấn Phù Mỹ thể hiện các mũi tấn công của B2 và B3. Bản sơ đồ cũng thể hiện các địa danh làng xã quanh thị trấn Phú Mỹ, đồn cảnh sát và quận lỵ... So địa vật trên bản đồ quân sự Mỹ năm 1970 thì có thể mục tiêu đánh chiếm của B2 và B3/C3/d4/E12 là thôn Bình Trị xã Mỹ Quang huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định.


Ảnh chụp giấy tờ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét