Thứ Hai, 7 tháng 8, 2023

[3.285] Sổ tiết kiệm của đc Hoàng Ngọc Dư, đơn vị đại đội 8 tiểu đoàn 2 Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 Mặt trận B5, quê xóm 4 - VŨ Thắng - Kiến Xương - Thái Bình, năm 1970

2023080733747


Ngày 11/7/1970, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của đc Hoàng Ngọc Dư, đại đội 8 tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 sư đoàn 304 Mặt trận B5. Các giấy tờ gồm:

1. Giấy chứng minh mang tên Hoàng Ngọc Dư.

2. Giấy ghi địa chỉ và đơn vị, với quê quán là xóm 4 - VŨ Thắng - Kiến Xương - Thái Bình.

3. Sổ tiết kiệm mang tên Hoàng Ngọc Dư với số tiền gửi là 44 đồng.

Ảnh chụp các giấy tờ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét