Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

[5.532] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (160): Các giấy tờ khen thưởng của chiến sỹ thuộc Đại đội 11 - Phòng tham Mưu Quân khu Trị Thiên Huế

2023082349769


1. Tại vùng nam thành phố Huế trên 10km, quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam nhiều giấy tờ thuộc Đại đội 11/Phòng Tham mưu/Quân khu Trị Thiên - Huế

Các giấy tờ gồm:

- Mười giấy tờ khen thưởng thời gian từ 1967 đến 15/4/1968 mang tên Nguyễn Tấn Đài, quê Hoằng Đạt - Hoằng Hóa - Thanh Hóa, đơn vị Đại đội 11 - Phòng Tham Mưu QK Trị Thiên Huế.

- Giấy khen mang tên Vũ Quang Nhi, tiểu đội phó đơn vị Đại đội 11 Phòng Tham mưu QK Trị Thiên, quê Phong Lẫm - Thụy Phong - [Thái Thụy] - Thái Bình.

- Giấy khen mang tên Phạm Văn Lưu, quê Tiên Minh - Tiên Lãng - Hải Phòng.

- Giấy khen mang tên Trần Đình Lân, quê Đông Minh - Tiền Hải - Thái Bình.

Ảnh chụp 1 Giấy tờ khen thưởng của đc Nguyễn Tấn Đài


2. Tra cứu tại web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ đều không thấy có thông tin về ảnh bia mộ liệt sỹ giống với thông tin trên giấy tờ bị quân Mỹ thu giữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét