Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

[5.196.1] Địa danh (44): Làng Ty Hoa/ Ti Hoa/ Ty Hòa và Danh sách 5 liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 4 (hay 344) trung đoàn 320 Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh ngày 22/3/1966

2023081339315 

1. Ngày 22/3/1966, quân Mỹ giao chiến với bộ đội thuộc tiểu đoàn 4 Trung đoàn 320 Mặt trận B3 Tây Nguyên. Sau trận đánh quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 4 (hay 344) trung đoàn 320 Mặt trận B3 Tây Nguyên.

2. Web Chính sách quân đội có thông tin 5 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 4 Trung đoàn 320 hy sinh ngày 22/3/1966, có ghi nơi hy sinh là Ty Hoa - Buôn Hồ - Daklak.

Bản đồ vị trí ghi làng Ty Hoa và Danh sách 5 liệt sỹ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét