Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2023

[6.36] Không ảnh (39): Không ảnh thành Huế, năm 1952

20230805


Không ảnh thành Huế, do không quân Pháp chụp năm 1952
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét