Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

[4.106] Bản quy định mật danh một số thủ trưởng và đơn vị thuộc Quân chủng phòng không không quân, Sư đoàn 367 phòng không trên chiến trường Quảng Trị, năm 1972

2023082450772


Tháng 7/1972, tại tỉnh Quảng Trị, quân Sài Gòn có thu giữ một bản quy định mật danh đơn vị thuộc Quân chủng phòng không không quân, Sư đoàn 367 phòng không trên chiến trường Quảng Trị, năm 1972.

Theo đó: 

- Bộ tư lệnh sư đoàn 367 phòng không có các đc thủ trưởng quân sự là Sành, Thụ, Ngư; thủ trưởng chính trị là Khoát, Nghị; cùng với các đc chỉ huy các phòng Tham mưu - Chính trị - Hậu cần - Kỹ thuật.

- Bộ tư lệnh quân chủng phòng không không quân mang mật danh T310, Bộ tham mưu Quân chủng mang mật danh V210; kèm theo tên các đc thủ trưởng Bộ tư lệnh.
- Ngoài ra còn có mật danh một số trung đoàn pháo phòng không trực thuộc Sư đoàn 367.

- Các mật danh đơn vị cấp dưới khác, mật danh địa danh chiến đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ảnh chụp trang đầu:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét