Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2023

[5.525] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (156): Các giấy tờ của chiến sỹ thuộc tiểu đoàn 5 trung đoàn 24 sư đoàn 304 QK Trị Thiên * Giấy tờ của đc Lê Văn Tiến quê Văn Khê - Mê Linh - Hà Nội và Đỗ Như Trung [Chung] , sinh năm 1950, quê Thành Công - Quảng Thành - tp Thanh Hóa - Thanh Hóa

2023080531742


Ngày 1/6/1969, bộ đội thuộc tiểu đoàn 5 trung đoàn 24 sư đoàn 304 đã tấn công cứ điểm quân Mỹ. Theo thông tin quân Mỹ, có 21 bộ đội Việt Nam hy sinh sau trận đánh.

Nhận dạng qua giấy tờ thu giữ từ một thi thể bộ đội VN hy sinh thì người lính đó là sỹ quan mang cấp hàm trung úy.

Quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam nhiều giấy tờ gồm:

1. Giấy chứng minh mang tên Nông Văn Chẩn; một Giấy chứng nhận ghi tên Nông Văn Chẩn, sinh năm 1940; một cuốn sổ lịch; một cuốn sổ ghi chép cá nhân.

2. Giấy chứng nhận mang tên Lưu Sỹ Tấn

3. Giấy chứng nhận mang tên Bùi Văn Nội

4. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mang tên Nguyễn Văn Liễu, sinh năm 1935

5. Lý lịch đc Đỗ Như Trung [Chung] , sinh năm 1950, quê Thành Công - Quảng Thành - Quảng Xương - Thanh Hóa [nay là Quảng Thành - tp Thanh Hóa]

6. Giấy tờ mang tên Lê Văn Tiến gồm: Giấy chứng minh, Phiếu khám bệnh mang tên Lê Văn Tiến, quê Văn Khê - Yên Lãng - Vĩnh Phúc [Nay là Văn Khê - Mê Linh - Hà Nội], Quyết định của Chính ủy quân khu Việt Bắc trao quân hàm Chuẩn úy cho đc Lê Văn Tiến, Quyết định của Bộ Quốc phòng thăng quân hàm từ Chuẩn úy lên Thiếu úy cho đc Lê Văn Tiến.

Ảnh chụp Phiếu khám bệnh và Quyết định thăng quân hàm Thiếu úy đc Lê Văn Tiến:* Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ không có ảnh bia mộ mang tên Đỗ Như TRung và Lê Văn Tiến với thông tin quê quán như ở giấy tờ bị thu giữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét