Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

[5.529] Thông tin sơ bộ của quân đội Mỹ về phát hiện khu vực có mộ 30 liệt sỹ tại tây bắc Long Khốt - tỉnh Long An

2023080856077


Trong báo cáo của quân đội Mỹ có thông tin ngắn gọn: Đơn vị quân Sài Gòn phát hiện khu vực có các ngôi mộ chôn cất 30 liệt sỹ bộ đội Việt Nam.

Khu vực này nằm ở tây bắc chi khu quân sự Long Khốt tỉnh Kiến Tường xưa. 

Thông tin chi tiết trong báo cáo của quân đội Mỹ về khu vực phát hiện mộ chôn cất bộ đội Việt Nam cùng các thông tin liên quan khác được Rongxanh chuyển tới cơ quan chính sách của quân đội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét