Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

[3.290] Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Nguyễn Văn CHuyền, đơn vị thuộc Binh trạm 47, quê Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương

2023111342781  

Tháng 10 năm 1970, ở vùng Tây Huế, quân Mỹ có thu giữ nhiều giấy tờ, ảnh chụp của cán bộ chiến sỹ thuộc Binh trạm 47, gồm:

1. Giấy chứng nhận khen thưởng mang tên NGuyễn Văn Chuyền, sinh 1936, quê Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương, được cấp Giấy khen trong đợt thi đua, đề ngày 20/6/1970.

2. Quyết định kết nạp Đảng của đc Nguyễn Văn Chuyền.

3. 19 bức ảnh chân dung, hoặc chụp nhóm, trong đó có nhiều người mặc quân phục. Một số tên người ghi ở mặt sau tấm ảnh: Quang, Đinh Kieu và Đinh Văn Kieu; Dũng và Thiem trong quần áo dân sự; 7 tên người: Danh Duyen - Vương Nghiêm - Trung và Yen - Chu Them - Van Kiem - Kieu mặc quân phục; Một bức ảnh ghi chữ Đại Từ; Ảnh nhóm 7 người có ghi Ảnh của 304BQKVB.

Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ không có thông tin về liệt sỹ như ở Giấy chứng nhận khen thưởng.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận khen thưởng:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét