Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2023

[7.61] Không ảnh (40): Không ảnh khu vực tập kết/ bốc dỡ xăng dầu ngay phía bắc ngã ba Đồng Lộc - Hà Tĩnh, năm 1968

2023110566080

Không ảnh khu vực tập kết/ bốc dỡ xăng dầu ngay phía bắc ngã ba Đồng Lộc - Hà Tĩnh, trên tuyến đường  vận tải chiến lược Hồ Chí Minh, năm 1968.

Có thể thấy rõ ảnh các xe ô tô tải.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét