Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

[6.37] Bản đồ của Mỹ thể hiện các khu tập trung quân đội, khu vực tập kết chờ các bên chuyển quân tại Đông Dương, ngày 22/7/1954

2023111344025

Một tấm bản đồ Đông Dương do phía Mỹ xuất bản, có thể hiện các khu tập trung quân đội, khu vực tập kết chờ các bên chuyển quân, thông tin về các thời điểm ngừng bắn, thời điểm chuyển hết quân đội các bên về miền Bắc và miền Nam Việt Nam... [Thông tin về thời điểm này chưa kiểm chứng được về độ chính xác]. Theo đó:

- Thời điểm ngừng bắn: Tại miền Bắc Việt Nam từ ngày 27/7/1954; Tại miền Trung Việt Nam từ ngày 1/8/1954; Tại miền Nam Việt Nam từ 11/8/1954; Tại Lào từ ngày 6/8/1954; Tại Campuchia từ ngày 7/8/1954.

- Thời gian muộn nhất chuyển hết quân đội các bên tại Việt Nam là 18/5/1955 (300 ngày); tại Lào là 20/11/1954 (120 ngày); tại Campuchia là 20/10/1954 (90 ngày). Trong đó có thêm các cấp độ hoàn tất rút quân theo mốc 80 ngày, 100 ngày, 120 ngày, 200 ngày tại Việt Nam.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét