Thứ Hai, 20 tháng 11, 2023

[3.292] Giấy ra viện và Biên bản xác định thương tật của đc Phạm Văn Kha - đơn vị thuộc Trung đoàn 24 Sư đoàn 304, quê Trực Nội - Trực Ninh - Nam Định

2023112049790


Tháng 4 năm 1068, tại Quảng Trị, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 24 Sư đoàn 304. Một trong số đó có các giấy tờ của đc Phạm Văn Kha, quê Trực Nội - Trực Ninh - Nam Định, gồm:

1. Giấy chứng nhận mang tên Phạm Văn Kha.

2. Bệnh án mang tên Phạm Văn Kha, điều trị tại Quân y viện 5 Quân khu 3.

3. Giấy ra viện đề ngày 1/2/1966 do Quân y viện 5 cấp cho đc Phạm Văn Kha, quê Trực Nội - Trực Ninh - Nam Định, điều trị từ 24/11/1965 đến 3/2/1966. 

4. Biên bản xác định thương tật, do Hội đồng khám xét thương tật của Quân y viện 5, xác định thương tật cho đc Phạm Văn Kha với tỷ lệ 19% và không xếp hạng. Đơn vị đã giải quyết trợ cấp thương tật cho đc Kha là 62,2 đồng. 

Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ không có thông tin về liệt sỹ như thông tin tại giấy tờ bị thu giữ.


Ảnh chụp Giấy tờ ra viện:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét