Thứ Năm, 2 tháng 11, 2023

[5.547] Giấy tờ của các liệt sỹ/ cán bộ thuộc Trung đoàn 95C và Trung đoàn 18B - Sư đoàn 1, hy sinh trong trận đánh vào Căn cứ IKE (Suối Dây) - Tây Ninh ngày 20/6/1969: (1) LS Bùi Tiến Tế quê Hà Phương - Thắng Thủy - Vĩnh Bảo - Hải Phòng; (2) LS Hoàng Văn Chương quê Bàn Cao - Quảng Lạc - Cao Lộc - Lạng Sơn; (3) LS Lộc Chấn Khiêm quê La Tải - Vân Thủy - Chi Lăng - Lạng Sơn; (4) LS Nguyễn Quang Ngúng quê Tam Kiệt - Hữu Bằng - Kiến Thụy - Hải Phòng; (5) Đ/c Nguyễn HồnG Hải - Đại đội trưởng d5/E18B/F1 * Danh sách 31 liệt sỹ hy sinh trong trận đánh ngày 20/6/1969

2023110231768

I. Ngày 20/6/1969, bộ đội thuộc Trung đoàn 95C (Tức Trung đoàn 3) và Trung đoàn 18B (Tức Trung đoàn 20) - Sư đoàn 1 Quân Giải phóng đã tấn công quân Mỹ tại Căn cứ IKE. Phía Việt Nam gọi là trận đánh Suối Dây.

Sau trận đánh quân Mỹ có thu giữ nhiều giấy tờ của liệt sỹ, cán bộ thuộc 2 trung đoàn, cụ thể:

(1) Sổ ghi chép mang tên LS Bùi Tiến Tế. Web Chính sách quân đội có thông tin liệt sỹ Bùi Tiến Tế quê Hà Phương - Thắng Thủy - Vĩnh Bảo - Hải Phòng;

(2) Giấy chứng minh và Sổ ghi chép mang tên LS Hoàng Văn Chương. Web Chính sách quân đội có thông tin về ls Hoàng Văn Chương quê Bàn Cao - Quảng Lạc - Cao Lộc - Lạng Sơn;

(3) Quyết định thăng cấp và Giấy khen mang tên LS Lộc Chấn Khiêm. Web Chính sách quân đội có thông tin liệt sỹ Lộc Chấn Khiêm  quê La Tải - Vân Thủy - Chi Lăng - Lạng Sơn; 

(4) Giấy khen mang tên LS Nguyễn Quang Ngúng. Web Chính sách quân đội có thông tin LS Nguyễn Quang Ngúng quê Tam Kiệt - Hữu Bằng - Kiến Thụy - Hải Phòng; 

(5) Sổ ghi chép của Đ/c Nguyễn HồnG Hải - Đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn 5 Trung đoàn 18B tức Trung đoàn 20 Sư đoàn 1.

Ảnh chụp các Giấy tờ:


II. Web Chính sách quân đội có thông tin về 31 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 3 và Trung đoàn 20 Sư đoàn 1 hy sinh tại/trong trận đánh vào suối Dây ngày 20/6/1969

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét