Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2023

[3.293] Giấy tờ của đ/c Vũ Văn Mô, đơn vị thuộc tiểu đoàn 33 trung đoàn 40 pháo binh Mặt trận B3, quê Ngũ Lão [Kim Đường] - Ứng Hòa - Hà Tây

2023112554798

Năm 1969, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của đ/c Vũ Văn Mô, đơn vị thuộc tiểu đoàn 33 trung đoàn 40 pháo binh Mặt trận B3, quê Ngũ Lão [Kim Đường] - Ứng Hòa - Hà Tây, gồm:

1. Giấy chứng minh mang tên Vũ Văn Mô.

2. Giấy chứng nhận dũng sỹ đề ngày 17/6/1968, mang tên Vũ Văn Mô, đơn vị C3 K33 CT 40 B3, quê Ngũ Lão [Kim Đường] - Ứng Hòa - Hà Tây, đạt danh hiệu Dũng sỹ Quyết thắng cấp 3.

Web Chính sách quân đội và Web CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ đều không có thông tin liệt sỹ như ở giấy tờ quân Mỹ thu giữ.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét