Thứ Hai, 6 tháng 11, 2023

[7.63] Hình ảnh lính biệt kích Mỹ sử dụng thiết bị để ghi âm trên đường dây thông tin hữu tuyến của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trên đất Lào

2023061132020


Một lính biệt kích thuộc đơn vị thám sát chuyên hoạt động sâu trong tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trên đất Lào đang thao tác cặp dây dẫn nối thiết bị ghi âm băng Catsset nhãn hiệu General Electric vào đường dây thông tin dã chiến của Bộ đội đoàn 559 Trường Sơn.

Thiết bị cho phép ghi âm tự động khi có tín hiệu thoại trên đường dây thông tin.

Ở thế hệ máy đầu tiên, lính biệt kích phải gọt vỏ để hở dây thông tin dã chiến ở phần cặp nối dây với thiết bị. Đến thế hệ máy thứ 2 thì chỉ cần gọt mỏng lớp vỏ dây, và đến thế hệ máy thứ 3 thì chỉ cần cặp vào dây mà không cần xử lý lớp vỏ.

Các đoạn ghi âm cho phép xác định lịch trình chạy các đoàn xe vận tải trên đoạn tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét