Thứ Tư, 22 tháng 11, 2023

[7.64] Không ảnh (41): Không ảnh năm 1973 khu vực núi Ba Hồ/ Cao điểm 597 - Cam Lộ - Quảng Trị

20231122


Không ảnh năm 1973 khu vực núi Ba Hồ/ Cao điểm 597 - Cam Lộ - Quảng Trị.

Nơi đây, năm 1971 và 1972 đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, các đơn vị bộ đội Việt Nam tấn công cứ điểm Ba Hồ/ Cao điểm 597.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét