Thứ Hai, 3 tháng 6, 2024

[3.325] Giấy chứng minh quân nhân của đc TRần Văn Ba, đơn vị thuộc Trung đoàn 48 Sư đoàn 320, quê Vân Cát - Vụ Bản - Nam Hà

2024060327889

1. Đầu năm 1968, tại Cam Lộ, quân Mỹ thu giữ một Giấy chứng minh quân nhân mang tên đc TRần Văn Ba, sinh năm 1947, nhập ngũ 1965, đơn vị thuộc Trung đoàn 48 Sư đoàn 320, quê Vân Cát - Vụ Bản - Nam Hà.

2. RX tìm không thấy thông tin liệt sỹ như thông tin trong giấy tờ bị thu giữ.

3. Ảnh chụp 1 trang của Giấy chứng minh quân nhân (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét