Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

[4.114] Nội dung 1 bức điện của Sư đoàn 3 Sao vàng QK5 năm 1970 thể hiện việc chuyển giao tiểu đoàn 8 Trung đoàn 22 Sư đoàn 3 QK5 về trực thuộc Tỉnh đội Bình ĐỊnh

2024060933899

1. Đầu năm 1970, quân SG có thu giữ một bức thư công tác không đề ngày, có thể là của cán bộ Tỉnh đội Bình Định, trong đó có chép lại thông tin bức điện số 138/TK của Nông trường 3 (Sư đoàn 3 Sao vàng) gửi Bình ĐỊnh với nội dung:

"Theo lệnh của QK, N3 bàn giao bổ sung d8 cho tỉnh đội Bình Định - Bình Định cử cán bộ đến Hoài NHơn gặp đc Dũng Tham mưu phó E22 và đc Đức d trưởng d8 để nhận toàn bộ quân số và vũ khí của d8 - Sau khi giao nhận xong báo cáo kết quả về Sư đoàn biết." Ngày 15/2 [1970] Soạn

2. Như vậy Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 22 Sư đoàn 3 Sao vàng QK5 được bàn giao về Tỉnh đội Bình Định khoảng đầu năm 1970.

3. Ảnh chụp 1 phần bức thư có thể hiện nội dung bức điện (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét