Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2024

[5.644] Giấy chứng nhận Dũng sỹ của liệt sỹ Bùi Hồng Vân đơn vị Đại đội 6 tiểu đoàn 2 [tiểu đoàn 8] Trung đoàn 101D Sư đoàn 1, quê Thuận Thành - Giao Thuận - Giao Thủy - Nam Hà [Nam Định], hy sinh 12/8/1969 * Danh sách 19 liệt sỹ tiểu đoàn 2 [tiểu đoàn 8] Trung đoàn 101D Sư đoàn 1 hy sinh trong trận đánh giao thông trên đường 13 ngày 12/8/1969

2024063054093

1. Ngày 12/8/1969 trên đường 13 đoạn Chơn Thành - Hớn Quản, bộ đội thuộc tiểu đoàn 8 Trung đoàn 101D Sư đoàn 1 Quân Giải phóng miền Nam đã phục kích đoàn xe của quân Mỹ.

Theo số liệu báo cáo quân đội Mỹ, có 54 bộ đội VN hy sinh.

2. Quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ của bộ đội Việt Nam, gồm:

-  Giấy chứng nhận Dũng sỹ của liệt sỹ Bùi Hồng Vân đơn vị Đại đội 6 tiểu đoàn 2 [tiểu đoàn 8] Trung đoàn 101D Sư đoàn 1, quê Thuận Thành - Giao Thuận - Giao Thủy - Nam Hà [Nam Định]. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Bùi Hồng Vân khớp với thông tin giấy tờ bị thu giữ.

- Giấy ra viện và Giấy cung cấp tài chính mang tên đc Nguyễn Đại Điểm đơn vị C6 Z8 F12 CT1. Web Chính sách quân đội có thông tin về ls Nguyễn Văn Điểm, đơn vị c6 d8, chắc chắn khớp với giấy tờ bị thu giữ.

- Giấy chứng nhận tặng danh hiệu vẻ vang mang tên đc Hoàng Văn Đáp, khớp với thông tin liệt sỹ, và giấy tờ đã được chuyển tới thân nhân ls năm 2018.

3. Ảnh chụp Giấy chứng nhận Dũng sỹ của liệt sỹ Bùi Hồng Vân (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)


4. Web Chính sách quân đội có thông tin về 19 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 101D Sư đoàn 1 hy sinh trong trận đánh này ngày 12/8/1969Bài liên quan:

[4.18] Thông tin của phía mỹ về Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn E101 - Sư đoàn 1 tại QL13 Hớn Quản ngày 12/8/1969


[3.66] Giấy chứng nhận Danh hiệu vẻ vang của đ/c Hoàng Văn Đáp, đơn vị Đại đội 6 - Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 101D, cấp ngày 3/6/1969

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét