Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2024

[5.641] Giấy chứng minh của liệt sỹ thuộc Trung đoàn 48 sư đoàn 320: (1) LS Lương Ngọc Vĩnh quê Xóm Chiên - Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội; (2) Ls Nguyễn Văn Toại quê Đồng Lâm - Quỳnh Phú - Gia Bình - Bắc Ninh

2024060731894

1. Khoảng tháng 2 năm 1968 tại đường 9 gần khu vực căn cứ Carroll, quân Mỹ có thu giữ 8 Giấy chứng minh của bộ đội thuộc Sư đoàn 320, gồm:

- Giấy chứng minh mang tên đc Lương Ngọc Vĩnh, đơn vị 40-Đ-20-7, được đến Lâm Trường 10-12. Có thông tin về liệt sỹ Lương Ngọc Vĩnh đơn vị tiểu đoàn 2 trung đoàn 48 Sư đoàn 320, quê Xóm Chiên - Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội.

- Giấy chứng minh mang tên đc Nguyễn Văn Toại. Có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Toại quê Đồng Lâm - Quỳnh Phú - Gia Bình - Bắc Ninh.

- Các giấy chứng minh mang tên 6 đc: Trần Văn Hồng, Nguyễn Văn Nhiệm, Ngô Xuân Phác, Trần Quang Bình, Nguyễn Thế Lang và Nguyễn Đạt Điểm.

2. Ảnh chụp Giấy chứng minh của 8 chiến sỹ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét