Thứ Hai, 10 tháng 6, 2024

[4.115] Biểu đồ sức khỏe các tháng cuối năm 1966 của Trung đoàn 165/ tức Q12 - Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam

2024061034902

1. Quân Mỹ thu giữ một số tài liệu của Trung đoàn 165 [tức Q12] Sư đoàn 7, trong đó có Biểu đồ sức khỏe từ tháng 7 đến tháng 12/1966, thể hiện các số lượng của Trung đoàn 165: Tổng số ốm, Số người bị sốt rét, số người bị tê phù, số người tử vong.

- Trung đoàn 165 mới hành quân chi viện vào đến miền Nam (Vùng Bù Gia Mập - Phước Long) khoảng đầu tháng 5/1966.

- Số lượng cao điểm người bị ốm lên đến 1764 người vào tháng 8/1966, trong đó số bị sốt rét là 1637 người.

- Số lượng người tử vong lớn nhất vào tháng 10/1966, với số người tử vong là 62.

- Tổng số tử vong từ tháng 8 đến tháng 12/1966 là 187 người.

- Tổng quân số của Trung đoàn ở thời điểm tháng 1/1966 là 2101 người, nhưng chỉ có 1638 người xuất phát vào Nam, còn 344 người ở lại miền Bắc do lý do sức khỏe.

(Rất nhiều liệt sỹ của Trung đoàn 165 hy sinh do bệnh được chôn cất tại vùng rừng núi Bù Gia Mập - Phước Long)

2. Ảnh chụp biểu đồ (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét