Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

[3.328] Các Giấy tờ của đc Trần Xuân Đỗ, đơn vị thuộc tiểu đoàn 8 Trung đoàn 22 Sư đoàn 3 QK5 [sau chuyển giao thành tiểu đoàn 53 Tỉnh đội Bình ĐỊnh], quê quán xóm 4 xã Trì Chính - Kim Sơn - Ninh Bình: (1) Giấy chứng nhận Bằng khen cấp tháng 6/1966; (2) Giấy giới thiệu thương bệnh binh được phép ra bắc điều trị; (3) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng

2024060933900

1.  Cuối năm 1970, quân SG thu giữ một số giấy tờ của Tiểu đoàn 53 bộ đội địa phương Bình Định. Một trong số đó có giấy tờ của đc Trần Xuân Đỗ, gồm:

- Giấy chứng nhận Bằng khen đề 6/1966 do Thủ trưởng đơn vị 527 ký, chứng nhận đc Trần Xuân ĐỖ tiểu đội phó đơn vị 527 quê xóm 4 xã Trì Chính - Kim Sơn - Ninh Bình vì đã hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch suối Cát.

- Giấy giới thiệu đề 5/8/1970 của Thủ trưởng đơn vị 160 [Tỉnh đội Bình Định] do đc Huỳnh Văn Đá ký, gửi Phòng Tổ chức Cục Chính trị QK5, giới thiệu đc Trần Xuân Đỗ là thương bệnh binh được phép ra Bắc để tiếp tục điều trị và an dưỡng.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, Đoàn, mang tên đc Trần Xuân Đỗ, sinh 24/12/1940 quê 4 xã Trì Chính - Kim Sơn - Ninh Bình, nhập ngũ 18/2/1961, trợ lý bảo vệ, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 35 Đảng bộ 8, nay đi A [ra miền Bắc]

2. Ảnh chụp 02 Giấy giới thiệu (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét