Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024

[5.643] Thẻ Đoàn viên của liệt sỹ Phùng Văn Hòe, đơn vị thuộc tiểu đoàn 7 Trung đoàn 66 sư đoàn 304, quê An Tứ - Quang Trung - Tứ Kỳ - Hải Dương

2024062044913

1. Tại khu vực Khe Sanh, quân Mỹ có thu giữ một số giấy tờ của Sư đoàn 304 - Mặt trận đường 9 bắc Quảng Trị.

Một trong số đó có:

-  Một mảnh giấy có ghi: Vương Mạnh Tám - sinh 26/3/1949, nhập ngũ 23/3/1967 * Thôn Thắng ... - xã Minh Chí -- huyện Kim Anh - VĨnh Phú.

- Một Thẻ Đoàn viên mang tên Phùng Văn Hòe, sinh 28/2/1945, quê quán An Tứ - Quang Trung - Tứ Kỳ - Hải Dương; vào ĐOàn 31/10/1966 tại Chi đoàn Vận tải và Cung ứng - Công ty thủy điện Thác Bà.

- Một cuốn sổ của đc Phùng Văn Hòe, có lời đề tặng của Công ty thủy điện Thác Bà ngày 21/7/1967.

2. Có thông tin liệt sỹ Phùng Văn Hòe đơn vị tiểu đoàn 7 Trung đoàn 66, quê quán khớp với Thẻ Đoàn viên bị thu giữ, hy sinh ngày 17/5/1968.

3. Ảnh chụp Thẻ Đoàn viên (lưu tại Đại học Kỹ thuật Texas)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét